Håndter dit køkken – uden bekymringer

Du kan løbende overvåge dit udstyr ved at tilslutte det til Olis Cloud Platform på alle tidspunkter af døgnet – nemt og bekvemt direkte fra din PC, tablet eller smartphone.

Fjernbetjent styring

Som bruger kan du overvåge udstyret og ændre funktioner. Onlineportalen gør det også nemt at tilføje nye opskrifter og ændre i eksisterende.

Nu-og-her

Via onlineportalen kan du overvåge driftsstatus på udstyret i grafikker, der gør det nemt at afkode aktiviteten.

Automatiske notifikationer

Udstyret sender automatisk besked/advarsel til den ansvarlige, hvis der sker fejl eller ændringer såvel som anmodning om indgreb, hvis de er forudindstillede.

Overskuelige data

Lagring af driftsdata gør det muligt at udvikle konstruktive analyser for energibesparelser og fødevarekvalitet.

Fjernbetjent assistance

Assistance kan nu blive forebyggende med specialist support. Alle teknikere vil bedre kunne gribe ind takket være den direkte support fra producenten.